PRP Behandlingar

PRP är en relativt ny och mycket effektiv biologisk stimulering. Passar för alla vuxna och fungerar vid både ärftligt och diffust håravfall.


PRP är en förkortning av Platelet RIch Plasma, blodplättrik plasma. Man tar ett blodprov från armvecket och centrifugerar bort de röda och vita blodkropparna. Den klara plasman som också innehåller trombocyter eller blodplättar, de minsta blodkropparna, injiceras sedan med en fin nål i det område där man vill ha effekt. Trombocyter frisätter en rad olika stimulerande ämnen och tillväxtfaktorer. För håravfall rekommenderar vi mellan 5 till 6 behandlingar i serie var färde vecka. Varje behandling kostar 4000 kr och man kan även köpa 5 behandlingar för 18 000 kr. Tre månader efter avslutat behandlingsperiod genomför vi kostnadsfri kontroll för att dokumentera utvecklingen. Efter uppnått resultat rekommenderar vi också att göra enstaka stimulerande behandlingar någon gång om året.