Ljusterapi

Q-Light-behandlingar

 

Q-Light – medicinsk ljusterapi har man utvecklat i Schweiz (b & p) i samarbete med ledande tyska Tekniska och vetenskapliga Institut. Q-Light är en effektiv terapimetod mot vinterdepression (SAD) och hormonbalans.

 

Ljusbehandling påverkar så kallade circadiana rytmer (dygnsrytm). Dygnsrytmen är kopplad till viktiga biologiska processer såsom vila, aktivitet, sömn och vakenhet. Ljusbehandling ger relativt snabbt effekt och de flesta känner sig bättre redan efter fyra till fem dagars behandling. Om du brukar ha långdragna depressioner under vinterhalvåret kan du behöva ytterligare behandling en till tre gånger per vecka under vintermånader.


”Q-Light” ljus- och färgterapi är en erkänd certifierad medicinsk behandlingsmetod med över tjugo års vetenskapliga studier (läs gärna mer på hemsida: www.QLight.info. Teorin bakom ljusbehandling är att ljuset måste gå via ögat. Teorin är då att ljuset påverkar delar av mellanhjärnan (Hypotalamus) och tallkottkörteln (corpus pineale). Tallkottkörteln eller epifyseninsöndrar melatonin nattetid under mörker. Melatoninproduktionen kan då tänkas stängas av, eller minskas, vid ljus mot ögats näthinna.

Ljusterapin kan användas så gott som dagligen, i ca 30–40 minuter per gång och helst på förmiddag.

 

Q-Light ® Ljusterapi SAD CARE är en värdefull och optimal komplettering för olika medicinska behandlingar och terapier mot bland annat:

 

  • Seasonal Affective Disorder (SAD)
  • Depression
  • Sömnproblem (även vid skiftarbete)
  • Hormonella rubbningar
  • Tids zon förändring
  • Ålderdepression
  • Koncentrationssvårigheter

 

Q.-Light ® Ljusterapi är även lämplig för friska människor som vill förbättra sin prestationsförmåga.

 

Ljusterapi medicintekniska applikationer är ISO 9001–2000 och ISO 13485 Q-Light utrusning är certifierade och uppfyller de rättsliga kraven för medicintekniska produkter enligt Medicintekniska lagen direktiv 93/42 EEG (CE 1275).